Calendar

Activity 2022‑08‑22

Type

Swim

Location

MOJMIROVCE

Season

Summer 2022 Slovakia

Description

17 laps (3 slow; 7x BS/FS)

plank pred

Note

Po troch futbalovych dnoch som potreboval plavanie ako sol.